Үйлдвэр, Үйлчилгээ

Очир ХХК-н  хөрөнгө  оруулалттай  Өү Эм Эс (OMS)  компанийн  хөргөлттэй хүнсний агуулахыг танд санал

болгож байна. Дэпгэрэнгүй мэдээллийг www.coldstorage.mn сайтаас авна уу.